Κιβωτοποιία Μπιλιούρης

Greek English Bulgarian French German Italian Romanian Russian Spanish Serbian

Παλέτες

Παλέτες
κιβωτοποιια


Διαστάσεις : 1.2m x 1.0m και 1.2m x 0.8m
Παλέτες με 6 ή 7 σανίδια ανάλογα με τις ανάγκες σας. Προσφέρεται και η δυνατότητα απεντόμωσης κατα το πρότυπο ISPM 15 FAO
Biliouris Packaging - "φυσικά"...ξυλοκιβώτιο