ΜπιλιούρηςΠαλέτες

Διαστάσεις : 1.2m x 1.0m και 1.2m x 0.8m

Παλέτες με 6 ή 7 σανίδια ανάλογα με τις ανάγκες σας. Προσφέρεται και η δυνατότητα απεντόμωσης κατά το πρότυπο ISPM 15 FAO

biliouris Κιβωτοποιία Παλέτες

biliouris Κιβωτοποιία Παλέτες

biliouris Κιβωτοποιία Παλέτες

biliouris Κιβωτοποιία Παλέτες